Konsultacje społeczne odbywały się na głównym skwerze Radomska.

Wspólnie z mieszkańcami oraz ludźmi bezpośrednio związanymi z MDK Radomsko rozmawialiśmy o ich potrzebach i oczekiwaniach po przebudowie Domu Kultury.

Posłuchaj nagrania z Radio Łódź, w którym o przebudowie opowiada dyrektor Domu Kultury Pani Elżbieta Kwiatkowska.

Miejski Dom Kultury Radomsko

Projekt tworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami Radomska,
a także personelem Miejskiego Domu Kultury i instruktorami zajęć.
Przeprowadziliśmy szereg konsultacji, po których wyklarowały się nowe funkcje adaptowanych przestrzeni MDK.
Pomieszczą one salę kinową, teatralną, salę prób muzycznych, salę pamięci Różewiczów, salę prac rzeźbiarskich.
Projekt wnętrz sal podziemnych zakładał stworzenie możliwie jasnych przestrzeni – świetliki, jasne ściany i posadzki. Motyw róży w sali teatralno-kinowej nawiązuje do motywu róży z wierszy poety – patrona nowych przestrzeni kultury – Tadeusza Różewicza. Dopełnieniem aranżacji są meble z drewna giętego Thonet, tradycyjnie wytwarzane w Radomsku.

“Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone z wrażliwością oraz kulturą osobistą, a także pełnym zaangażowaniem zespołu. Wnioski z raportu dotyczącego konsultacji społecznych zostały wykorzystane w rozwiązaniach przestrzennych, aranżacji wnętrz.”

“Zespół projektowy Czachor Studio wykazał się otwartością, kreatywnością w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych dotyczących m.in. sali teatralnej, sali pamięci Różewiczów czy przestrzeni dla dzieci. Rozwiązania są innowacyjne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, mamy nadzieję stymulujące kreatywności dzieci, a także aktywne uczestnictwo mieszkańców w zajęciach Miejskiego Domu Kultury.”

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Elżbieta Kwiatkowska


KlientMiejski Dom Kultury w RadomskuData2015Linkwww.mdkradomsko.pl