Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, oddział kardiochirurgii dziecięcej.
Projekt obejmował utworzenie sali operacyjnej hybrydowej (angiografia) dla kardiochirurgii dziecięcej, a także sali intensywnej terapii dziecięcej.
Przebudowa bloku operacyjnego odbywa się pod nadzorem architekta Janusza Wyżnikiewicza – autora pierwotnego projektu budowy szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki, jednego z piękniejszych szpitali w Polsce z tamtego okresu.


“Panią Martę Czachorowską możemy polecić jako rzetelnego wykonawcę prac projektowych”

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii
Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki
prof.dr hab. n. med. Jacek Moll

“Pani Marta Czachorowska wykazała się niespotykaną dotąd w moim życiu zawodowym skrupulatnością i zaangażowaniem w rozwiązywaniu bieżących problemów na budowie. Jest osobą kreatywną i elastyczną w opracowywaniu zmian wprowadzonych podczas realizacji. Charakteryzuje się niebywałą uprzejmością oraz wysoką kulturą osobistą.

Panią Martę Czachorowską mogę rekomendować jako rzetelnego i wiarygodnego partnera, którego można bezwzględnie polecić do realizacji o podobnym charakterze.”

Kierownik Budowy, BGR BAU, mgr inż. Katarzyna Zuchmańska


KlientInstytut Centrum Zdrowia Matki PolkiData2013Linkwww.iczmp.edu.pl