projekty


Program Funkcjonalo-Przestrzenny Przebudowy i Rozbudowy bloku operacyjnego.

“Rozwiązania projektowe zostały poparte wiedzą i doświadczeniem w tematyce obiektów medycznych.

Uwagi i zalecenia personelu medycznego i technicznego systematycznie były uwzględniane podczas procesu projektowego”

Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy im.E.Biernackiego w Opocznie, Marek Ksyta

2016


“Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone z wrażliwością oraz kulturą osobistą, a także pełnym zaangażowaniem zespołu.  Wnioski z raportu dotyczącego konsultacji społecznych zostały wykorzystane w rozwiązaniach przestrzennych, aranżacji wnętrz.”

“Zespół projektowy Czachor Studio  wykazał  się otwartością, kreatywnością w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych dotyczących m.in. sali teatralnej, sali pamięci Różewiczów czy przestrzeni dla dzieci. Rozwiązania są innowacyjne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, mamy nadzieję stymulujące kreatywności dzieci, a także aktywne uczestnictwo mieszkańców w zajęciach Miejskiego Domu Kultury.”

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku  Elżbieta Kwiatkowska

2015


“Przychodnia Salve przy ul. Rzgowskiej w Łodzi  zaprojektowana przez Czachor Studio podnosi standardy dotyczące obiektów medycznych.  Stworzyliśmy miejsce,  gdzie najważniejsza jest satysfakcja pacjenta oraz ergonomia wykonywanych świadczeń przez personel  medyczny. Było to możliwe m. in. dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu projektowego Czachor Studio w proces projektowy i budowlany oraz  doświadczeniu pracowni w projektowaniu obiektów o funkcji medycznej.”
“Obecnie korzystamy z usług pracowni przy wykonywaniu kolejnego obiektu Salve Przychodnie. “

Dyrektor Administracyjno-Zarządzający Michał Lech

2015


“Dokumentację cechuje staranność i szczegółowość pod względem technicznym.
Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne spełniają nasze oczekiwania
Współpraca projektowa przebiegała w przyjaznej atmosferze.”

Dyrektor WSS im. M. Kopernika w Łodzi, Wojciech Szrajber
Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Projektów Magdalena  Janus-Hibner

“Współpraca z pracownią architektoniczną Czachor Studio przyczyniła się do wykonania przez Budimex  przyjaznego oddziału onkologicznego, wpisującego się w spójny system identyfikacji wizualnej całego obiektu Regionalnego Ośrodka Onkologicznego, sprzyjający sprawnemu funkcjonowaniu personelu i pacjentów. Dobra komunikacja z inwestorem, kreatywność w rozwiązaniach projektowych odpowiadających na potrzeby inwestora przyczyniła się do sprawnego przebiegu procesu budowlanego. “

Kierownik kontraktu Dominik Urbański  BUDIMEX SA

2015


“Architekt Marta Czachorowska wykonała Program Funkcjonalno-Przestrzenny, część opisową i graficzną dla budowy pawilonu obejmującego Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, centralną Sterylizatornię w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie o powierzchni 4 400 m2

Dokumentację cechuję staranność i szczegółowość pod względem technicznym. Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne  spełniają nasze oczekiwania. Współpraca projektowa przebiegała w przyjaznej atmosferze.”

Dyrektor,  dr n. med. Paweł Skoczylas

2015


“Panią Martę Czachorowską możemy polecić jako rzetelnego wykonawcę prac projektowych”

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu “Centrum Zdrowia Matki Polki prof.dr hab. n. med. Jacek Moll

2014

“Pani Marta Czachorowska wykazała się niespotykaną dotąd w moim życiu zawodowym skrupulatnością i zaangażowaniem w rozwiązywaniu bieżących problemów na budowie. Jest osobą kreatywną i elastyczną w opracowywaniu zmian wprowadzonych podczas realizacji. Pani Marta może pochwalić się ogromną wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów, oraz umiejętnością poruszania się w ich granicach. Charakteryzuje się niebywałą uprzejmością oraz wysoką kulturą osobistą.

Panią Martę Czachorowską mogę rekomendować jako rzetelnego i wiarygodnego partnera, którego można bezwzględnie polecić do realizacji o podobnym charakterze.”

Kierownik Budowy, BGR BAU,  mgr inż. Katarzyna Zuchmańska

2014


” Architekt Marta Czachorowska wykonała projekt architektoniczny, technologiczny, oddziału Intensywnej Terapii  o powierzchni 1000m2.

Dokumentację cechuje staranność i szczegółowość pod względem technicznym  i funkcjonalnym. Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne i techniczne spełniają nasze oczekiwania. Projekt uzgadniany był na każdym etapie z użytkownikiem i został dostosowany do potrzeb personelu i pacjentów”

 

Zastępca Dyrektora ds Administracyjno-Technicznych,  mgr inż. Andrzej Kasprzyk

2014


“Architekt Marta Czachorowska wykonała projekt architektoniczny, technologiczny, aranżacji wnętrz, a także nadzorowała prace przebudowy fragmentu oddziału ginekologicznego oraz oddziału intensywnej terapii i patologii noworodka.

Panią Martę Czachorowską możemy polecić jako rzetelnego wykonawcę prac projektowych.”

Dyrektor W.S.SZ.im.M.Pirogowa, dr n.med. Bogdan Bocian

2014


“Z całym przekonaniem mogę zarekomendować Panią Martę Czachorowska jako zaangażowanego, solidnego i rzetelnego projektanta. Zakres współpracy z Panią Martą Czachorowską obejmował prace projektowe od etapu koncepcji konkursowych, poprzez projekty budowlane, aż po projekty wykonawcze wielobranżowe m.in. Centrum Onkologii w Poznaniu, szpital im. Jonschera w Łodzi, Rehabilitacja w Płońsku, Szpitalny Oddział Ratunkowy w Ciechanowie, Radiologia naczyniowa w Kutnie.  Współpraca na każdym etapie przebiegała pomyślnie.”

arch. Janusz Wyżnikiewicz

2013